מצגת הסוכה וסוכת האמנים בנימינה

מצגת הסוכה וסוכת האמנים

להורדת מצגת הסוכה וסוכת האמנים (PDF)